Prečo WingTsun


WingTsun je považovaný za najrýchlejšie bojové umenie. 

Skúsení WT bojovníci dokážu udrieť aj viac ako 10 úderov za sekundu.  

WingTsun je priamočiary systém zameraný na rýchlu a spoľahlivú elimináciu súpera.

WT je moderným bojovým umením, ktoré sa prispôsobuje aktuálnej situácii a moderným vplyvom.

Koncept sebaobrany EWTO využívajú aj viaceré policajné a ozbrojené zložky.

Toto sú základné dôvody prečo si pri výbere bojového umenia, alebo sebaobrany všeobecne, vybrať práve WingTsun.

WingTsun je čínske bojové umenie. Je považované za najrýchlejšie bojové umenie vôbec. Vďaka svojmu tréningu na "daktylný reflex" dáva WT schopnosť rýchlejšie reagovať na podnety od súpera. Skúsení WT bojovníci dokážu udrieť aj viac ako 10 úderov za sekundu. Čo je ale oveľa dôležitejšie - prvý úder aj pod jednu desatinu sekundy. To je hlboko pod reakčnou dobou človeka. WingTsun využíva princíp, že na krátku vzdialenosť sú vycvičené ruky, fungujúce ako tykadlá, rýchlejšie ako vnem spracovaný očami.

WingTsun je priamočiary systém zameraný na rýchlu a spoľahlivú elimináciu súpera. Neobsahuje žiadne obmedzujúce pravidlá. Pri boji je využívané celé telo, tzn. päste, lakte, ramená, hlava... Vo WT platí, že čím jednoduchšie a rýchlejšie riešenie, tým lepšie. Celý systém je založený na minimálnych nárokoch na pohybový aparát, aby ho mohol využívať ktokoľvek.

WT je bojové umenie s bohatou tradíciou. Je však aj moderným bojovým umením, ktoré sa prispôsobuje aktuálnej situácii a moderným vplyvom.

EWTO (Európska WT Organizácia) ako zastrešovateľ a garant výuky a rozvoja WT, neustále pracuje na rozvoji, výskume, testovaní a overovaní WT, jeho techník a princípov. EWTO má starostlivo prepracovaný študentský program, rovnako aj obsiahly inštruktorský program, ktorý pomáha komplexne pripravovať aj učiteľov WT. Vďaka K. R. Kernspechtovi (prvý nečínsky žiak veľmajstra Leung Tinga a zakladateľ EWTO) sa dnes WT vyučuje aj na európskych vysokých školách, napr. University of Derby Buxton (Veľká Británia), University of Plovdiv (Bulharsko).

Na tréningoch WT si žiaci precvičujú typy útokov a náležitej obrany, ich vzájomné pôsobenie, učia sa rozpoznávať znamenia a parametre útoku. Pre nováčikov, ktorí najmä zo začiatku potrebujú detailný návod, plnia techniky rolu pomocných nástrojov. Súčasťou výuky je aj obrana proti zbraniam (nôž, palica...). Súčasťou výuky na vyšších stupňoch je aj cvičenie s dreveným panákom, dlhou palicou aj motílími mečmi.

Zásluhou K. R. Kernspechta sa v nedávnej minulosti začala výuka WT v Európe postupne meniť. Jednou z významných zmien bolo začlenenie programu Blitz Defence (Blesková obrana) do výuky žiackych stupňov. Jedná sa o spojenie techniky boja s umením komunikácie. Blitz Defence posúva naše možnosti ale tiež následky do medzí zákona a tiež do medzí nášho svedomia. Program Blitz Defence nie je jediný svojho druhu vo svete. V spojení s technikami WT je však jedným z najúčinnejších konceptov sebaobrany vôbec. Špeciálne pre slabších a menších, ženy nevynímajúc. Koncept sebaobrany EWTO využívajú aj viaceré policajné a ozbrojené zložky.

Zaujímavý je napr. projekt Prevencia šikany a násilia, ktorý v Českej republike v spolupráci so školami úspešne vedie česká pobočka EWTO.

Okrem sebaobrany má WT aj pozitívny vplyv na rozvoj motoriky a vnímania.

Ak sa chce niekto naučiť rýchlo brániť a zároveň mať aj možnosť ďalej sa rozvíjať nad rámec klasickej sebaobrany v duchu bojového umenia, je WT to správnou voľbou.