gp_zoffPáchatelia hľadajú obete – ak sa žiaci zbavia tzv. „postoja obete“, odoberú týmto potencionálnym páchateľom podstatnú bázu pre ich agresívne chovanie.

Vyučovanie prevencie násilia na školách sprostredkuje deťom a mladistvým schopnosť prebrať zodpovednosť za ich vlastnú bezpečnosť. Pomocou praktickej a teoretickej konfrontácie s danou témou precítia hlbšie pocit vlastnej hodnoty a súčasne sa učia vzájomnému zaobchádzaniu s rešpektom. Deti a mladiství, ktorí sa naučili v nebezpečných situáciách chovať sa múdro, pokladajú týmto „základový kameň“ pre svoj celý ďalší život. Aj ako dospelí nebudú bezbranní a vydaní na milosť a nemilosť takýmto situáciám.