escrima_weaponsEscrima je fascinujúce bojové umenie filipínskeho pôvodu zaoberajúce sa bojom s palicou. Rafinované techniky a taktické manévre sa prevádzajú pomocou úderných a elegantných pohybov.

""Celok je väčší ako súčet jeho častí"

Touto formou vo veľkej miere cibríš svoju precíznosť, koordináciu, koncentráciu a rýchlosť reakcií. Mimochodom: všetky Escrima-techniky môžeš prekvapivo účinne použiť za pomoci bežných predmetov, ako napr. zrolovaných novín a pod. Filozofia stojaca za Escrima systémom je veľmi jednoduchá: celok je väčší ako súčet jeho častí. Takto napríklad nefunguje konkrétna technika sama od seba, pokiaľ nie je skombinovaná s konceptmi rovnováhy, sily, rýchlosti, s koncentráciou, časovaním a správnym duševným postojom

História

Escrima disponuje dlhou a na tradície bohatou históriou, ktorá sa dá spätne vystopovať až do roku 1521, keď sa Filipíny dostali pod španielsku nadvládu. Vďaka veľmajstrovi Billovi Newmanovi z Londýna sa tento systém rozšíril do celého sveta. V novembri 1977 dostal Newman pozvanie od EWTO- šéf trénera Keith R. Kernspechta, aby uskutočnil v nemeckom meste Kiel seminár o Escrime. S veľkým nadšením sa rozhodol Kernspecht Escrimu rozširovať a túto ďalej rozvíjať. Následne ju integroval do ponuky EWTO. Dnes praktikujú tisíce aktívnych žiakov Escrima- systém.