VZ2W8066-wt_webWT nie je zlátanina jednotlivých techník, ale bojový systém!

  • 1. Ak je cesta voľná, prenikni vpred!
  • Je to sústavný tok sily vpred smerom k cieľu, pretože protiútok je najlepšia obrana. Ako náhle sa zredukuje bezpečnostná zóna súpera, nasleduje protiútok.
  • 2. Ak nie je cesta voľná, lep sa!
  • Ostať prilepený: ak je obranná akcia protivníkom zastavená, zachováva si WingTsun kontakt a takto aj kontrolu, aby sa takto našiel nový strategický bod útoku (namiesto toho, aby sa stiahol).
  • 3. Ak je sila protivníka väčšia, ustúp!
  • Múdrejší ustúpi: Ak začne teraz protivník vyvíjať zosilnený tlak za účelom zlomenia kontroly, WingTsun mu mäkko ustupuje, ho púšťa. Necháme jeho útok udrieť do prázdna bez toho, aby sme sa pritom vzdali kontroly (namiesto toho, aby sme sa za pomoci nedostatočných síl voči tomu priečili).
  • 4. Ak sa súper stiahne, nasleduj!
  • Ak sa útočník stiahne, napr. aby spravil náprah pre ďalší úder, preniká WingTsun okamžite dopredu, automaticky vteká ako voda do každej vytvorenej medzery. Toto je následok aplikovania 1. princípu, stálemu tlaku vpred.