Základom úspechu sebaobrany je pripravenosť a prevencia. V krízovej situácii dokáže významne pomôcť aj schopnosť komunikácie s agresorom.

Veľká výhoda bojového umenia WingTsun je, že nevyžaduje špeciálnu telesnú dispozíciu. WingTsun je stavaný ako boj slabšieho proti silnejšiemu, alebo napr. ako boj ženy proti mužovi.

Ženy sa vďaka WingTsunu môžu naučiť plnohodnotne brániť v situáciách, kedy sa cítia byť ohrozené. A to nielen na ulici proti neznámym útočníkom, ale napr. aj proti ľuďom, ktorých poznajú.

Najúčinnejším riešením problému je predísť jeho vzniku. V prípadoch, kedy to nejde, existuje alternatíva, pri ktorej sa často vyhnete nutnosti použitia násilia. Vtedy je dôležitá schopnosť komunikovať.

Fyzická konfrontácia by mala byť tou poslednou možnosťou riešenia konfliktu.


alt