alt

90% sebaobrany je psychická. Tá druhá časť je technická.

Obrana samotná nevedie k tomu, že nebezpečenstvo zmizne. Jediné, čo ukončí nebezpečenstvo, je tvrdý knockout.
V reálnej situácii musíte pri sebaobrane udrieť tak silno, aby vám stačil jediný úder.

Svedkovia konfliktu nie vždy správne rozlišujú kto je útočník a kto obeť. Ich subjektívne vnímanie sa rozhoduje až na konci. Podľa „úspešnosti“ sa budú rozhodovať, kto bol útočník. A v prípade podania svedectva môžu za agresora označiť obeť útoku. 

Súčasťou výuky WingTsunu je aj to, ako sa správať v konfliktných situáciách.


Čítať celý článok