Tak, ako každý rok, aj tentokrát pripravujeme tradičné letné sústredenie. Tento rok sa uskutoční v dňoch 2.8. - 6.8. v Selciach.

Nahlásiť sa môžete u svojho trénera, kde dostanete aj bližšie informácie.

Letné sústredenie